• Home
  • Industry
  • Techman ROBOT: POMOCNÍK V mnohých výrobných firmách

Techman ROBOT: POMOCNÍK V mnohých výrobných firmách

Techman robot kombinuje dve slová "technológie" a "človek". Vízia spočíva v použití technológie na obohatenie ľudského života, čo znamená definíciu kolaboratívneho robota - ľudí pracujúcich v rámci spolupráce človek-stroj na výrobnej linke mimo chaotické, nebezpečné a stresujúce pracovné prostredie a výrazne zvyšujúce efektivitu výroby.

Roboty spoločnosti Techman pre spoluprácu sú prvými roboty na trhu s integrovanou víziou. Ako hardvér, tak softvér zahŕňajú systémy i rôzne štandardné funkcie robotického videnia. Vie napríklad nákupný vzorov, lokalizáciu objektov, čítanie čiarových kódov a rozpoznávanie farieb. Vďaka užívateľsky prívetivému užívateľskému rozhraniu je tento Techman robot prístupný pre každého.

Okrem integrovaných funkcií videnie sa robot vyznačuje hlavne vysokou mierou presnosti. Techman robot má presnosť 0,5 mm, vďaka čomu sú vhodné pre najcitlivejšie úlohy. Vďaka úplnému prepojeniu produktovej rady robotov s certifikovanými nástrojmi TM Plug & Play môže Techman robot uspokojiť rôzne požiadavky na užitočné zaťaženie rôznych priemyselných odvetví a rôzne aplikácie priemyslu, aby vytvorili plán riešenia inteligentný továrne na koexistencii človek-stroj.

Techman ROBOT A JEHO VYUŽITIE


Techman robot možno použiť v celej rade situácií. Je inteligentný, jednoduchý a bezpečný, jeho otočné kĺby umožňujú zložité presné pohyby a vstavaný systém videnia znamená, že môže byť použitý pre vizuálnu výber a umiestnenie aplikácií. A čo je najlepšie, je jednoduché ho programovať a jeho užívateľské rozhranie možno ovládať pomocou inteligentného telefónu, tabletu alebo počítača.

Priemyselné roboty sa používajú na nahradenie ľudí pri práci v náročných a nebezpečných polohách. Najčastejšie vykonávajú rizikové úlohy (napr. Lisovanie alebo prácu v chemicky agresívnom prostredí), monotónna (napr. Manipulácia s výrobnou linkou) alebo vyžadujúce vysokú fyzickú silu (napr. Vykládku, nakládku) alebo výnimočnú presnosť (napr. Pokročilé spracovanie materiálu).

Na druhej strane je cieľom používanie robotov zvýšenie úrovne výroby a zvýšenie produktivity a zníženie výrobných nákladov. Priemyselné roboty nachádzajú uplatnenie najmä v elektromechanickom priemysle, ale aj v ťažbe, poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve, komunikáciách, chemickom priemysle, lesníctve, medicíne, pohostinstvá aj vo vesmíre.

 

  • Last updated on .
Would you like to have your article published here?

Contact us by e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2022 - created by Joomla4